Ostuabi: +372 623 3333 Tööpäeviti: 10:00-16:00

Ostukorv: 0 toodet - 0,00 €
Ostukorvis puuduvad tooted.

Müügitingimused

1. Müügitingimuste kehtivus


1.1 Müügitingimused kehtivad www.küünlamaailm.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Hansashop OÜ (edaspidi veebipood) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.


1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad www.küünlamaailm.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.


1.3 Veebipood jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.küünlamaailm.ee

2. Hinnainfo

2.1 Kõik veebipoes toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

2.2 Hinnale lisandub transpordi hind vastavalt Tarbija valitud tarneviisile.

2.3 Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni makse laekumiseni.

2.4 Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja Hansashop OÜ vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

2.5 Veebipood jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.küünlamaailm.ee

3. Tellimuse vormistamine

3.1 Lisage soovitud tooted ostukorvi.


3.2 Tellimuse vormistamiseks valige soovitud tooted, lisage need ostukorvi ja seejärel vajutage „Vormista tellimusˮ.

3.3 Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis ja vajutage lingile „Esita tellimusˮ. Tellimuse saate tasuda mugavalt Paysera maksekeskkonna kaudu. Maksmine toimub väljaspool e-poe keskkonda turvalises maksekeskkonnas. www.küünlamaailm.ee veebipoel puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.

3.3.1 Paysera maksekeskkonnas on võimalik tasuda nii Swedbank, SEB, LHV, Danske, Nordea ja Krediidipank pangalingi kaudu, aga ka Paysera kasutajakonto kaudu. Makse teostatakse ilma lisakuluta EVP International UAB kontole (Paysera), kust jõuab makse otse veebipoele www.küünlamaailm.ee. Oma panga väljavõttel näed makse saajana EVP International UAB.

3.4 Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.


3.5 Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel (E−R 10.00−16.00). Tellimused, mis esitatakse reedel peale kella 13.00, käsitletakse sellele järgneval esmaspäeval.


4. Müügilepingu jõustumine

4.1 Kauba müügilepinguga kohustub veebipood andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või veebipoe poolt tulevikus omandatava kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub www.küünlamaailm.ee veebipoele tasuma kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma kauba vastu.

4.2 Tellimused, mille eest ei ole tasutud 48 tunni jooksul, annulleeritakse.

4.3 Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist veebipoe pangakontole.

5. Kauba kohaletoimetamine

5.1 Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib www.küünlamaailm.ee veebipood tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.


5.2 E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest www.küünlamaailm.ee veebipoe pangakontole.


5.3 Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.


5.4 www.küünlamaailm.ee veebipood ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida www.küünlamaailm.ee veebipood ei saanud mõjutada ega ette näha.

5.5 Juhul kui Tarbija ei ole kaubale pakiautomaati õigeaegselt järele läinud või ei ole kulleril õnnestunud pakki üle anda, tagastatakse kaup www.küünlamaailm.ee veebipoe lattu. Seejärel võetakse tarbijaga ühendust 5 tööpäeva jooksul, et leppida kokku kauba kättesaamises. Kui veebipoel ei õnnestu Tarbijaga kontakti saada, tagastatakse ostu eest tasutud summa (v.a. transpordikulu) Tarbijale 30 kalendripäeva jooksul.

6. Tagastamisõigus


6.1 Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul (olenevalt toodetest või teenustest ei pruugi Tarbijal taganemise õigust olla, vastavad tooted ja teenused tuleb sellisel juhul loetleda ning need peavad vastama VÕS § 53 lg 4). Taganemisavalduse tüüpvorm on toodud veebipoe kodulehel www.küünlamaailm.ee.

6.2 Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.


6.3 Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostust taganemise avaldus, mille vormi leiab veebipoe kodulehelt ning saata see Hansashop OÜ hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

6.4 Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.

6.5 Klient ei pea kaupa tagastama logistikafirma vahendusel, kui veebipood on nõustunud kaubale ise järele tulema.


6.6 Veebipood tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas Tarbija kasutatud eseme kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui tarbija on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood Tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

7. Vääramatu jõud


7.1 Veebipood ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või Kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood ei saanud mõjutada või ette näha.

8. Isikuandmete töötlemine 


8.1 Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

8.2 www.küünlamaailm.ee veebipoel on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.

8.3 Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.

9. Pretensioonide esitamise kord


9.1 Veebipood vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul alates kauba üleandmisest Tarbijale.

9.2 Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul www.küünlamaailm.ee veebipoe poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

9.3 Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.

9.4 Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad veebipood ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab www.küünlamaailm.ee veebipood


9.5 Veebipood ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.

9.6 Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-posti aadressile tooted@hansashop.eu pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.


9.7 Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.


9.8 Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

9.9 Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, Veebipood ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, või kui Tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

10. Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

10.1 Kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel. Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate nõustamiskeskusesse.

1